Pagrindinės Veiklos kryptys

Renginių, švenčių organizavimas (vietos, rajono, regiono); Valstybinių švenčių minėjimai; Darbas su mėgėjų meno kolektyvais ir jų koncertinė veikla (vietoje, rajone, regionuose); Kalendorinių  švenčių puoselėjimas; Parodinė veikla; Stovyklų, vaikams ir jaunimui, organizavimas; Įvairių kultūrinių paslaugų teikimas; Bendradarbiavimas su profesionaliais aktoriais, bei atlikėjais; Kultūrinis bendradarbiavimas su rajono bei respublikiniais kultūros centrais mainų programa.