Apie Telšių raj. sav. Viešvėnų kultūros centras

Viešvėnų kultūros centras yra Telšių rajono savivaldybės biudžetinė kultūros įstaiga, daugiafunkcinės veiklos centras, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų, veikianti pagal biudžetinių įstaigų įstatymą. Kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose. Viešvėnų kultūros centras rūpinasi Viešvėnų seniūnijos vietos gyventojų kultūros ugdymu, organizuoja įvairius renginius, teikia kultūrines paslaugas, telkia bei skatina bendruomenės narių iniciatyvą, padeda įgyvendinti turimas idėjas. Kultūros centras bendradarbiauja su Vembūtų, Rūdupių bei Rainių aplinkinių kaimų bendruomenių gyventojais. Kaip byloja išlikęs Viešvėnų kultūros namų metraštis, kultūros židinys šiame miestelyje įsikūrė 1964 metais, dideliame buvusios mokyklos pastate. Šiuo metu Viešvėnų kultūros centras įsikūręs Viešvėnų seniūnijos pastate, kuriame yra dvi salės: didžioji (300 vietų,1 grimo kambarys), mažoji (50 vietų). 2001 ir 2003 metais Viešvėnų kultūros centras pripažintas jaukiausiu rajono kaimo kultūros židiniu. Per tuos metus kultūros centro veidas keitėsi daug kartų: buvo Telšių bei Luokės kultūros centrų filialu, vėliau 2010 metais vėl atgavo savarankiškos įstaigos statusą. Viešvėnų kultūros centre patvirtinta 7,5 etatų, kuriuose dirba 8 darbuotojai. Iš jų – 5 kūrybiniai darbuotojai.